Chat

Integreer chat functionaliteit in het telefonie platform